kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

kadrimirze.net

 

 

Duyurular


 

  • S.Kadri Mirze’nin Hayri Ülgen ile birlikte yazmış bulunduğu “İşletmelerde Stratejik Yönetim; Beta yayınları 2010” adlı eserine, Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA) tarafından 2009 yılı sosyal bilimler alanında "Telif ve Çeviri Eser  Ödülü" verilmiştir.

 

 

  • S.Kadri Mirze tarafından Türkiyede İngilizce İşletme eğitimi yapan  yüksek öğretim kurumlarındaki öğrenciler için yazılan ve içinde  Türk iş yaşamından örneklerin yer aldığı “Introduction to Business” adlı kitabın Literatür yayınları tarafından 2. baskısı yapılmıştır.

 

  • “Introduction to Business” kitabı temel alınarak S.Kadri Mirze tarafından yazılmış bulunan “İşletme; Literatür Yayınları 2010" adlı eser, Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA) tarafından 2011 yılı sosyal bilimler alanında  verilen "Kayda Değer Eser  Ödülü" nü kazanmıştır.


 

 

 

Gruplar

Uluslararası İşletmecilik
Stratejik Yönetim
İşletme Yönetimi
 

 

 

 

 

Hoş geldiniz,

 

Tarih boyunca olduğu gibi çağımızda da "işletme" olarak adlandırılan  insan yapısı varlıkların, toplumların gelişmesinde oynadığı rol  açıktır. Özellikle günümüzde toplumlararası  ilişkiler ve hızla değişen uluslar arası çevresel  koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel rekabet ortamı,  toplumları işletmelerin faaliyetlerine daha fazla bağımlı hale getirmekte ve  onların "iş yaşamına dönük toplum-business oriented society” olma  özelliklerini artırmaktadır.*

 

Bu bağlamda toplumda her bireyin kıyısından veya köşesinden “iş yaşamı ve işletmelerle” dolaylı veya doğrudan ilişki içinde olduğunu söyleyebiliriz.

 

Bu kişisel site iş yaşamı ve işletmeler hakkında bilgi paylaşımı amacı ile kurulmuştur. İşletmelerin uzun dönemde yaşamını devam ettirmek,  ulusal ve küresel boyutta sürüdürülebilir rekabet üstünlüğü elde ederek varlık değerlerini yükseltmek amacı ile, karşılaşılan işletme yönetimi ile ilgili  sorun ve konuları tartışabilmek, paylaşabilmek sitenin öncelikli amacıdır.

 

Bu aşamada yükseköğretim kurumlarında örgün, açık ve sürekli eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenci ve katılımcılara  yönelik olarak hazırlanmış olan bu site, yakın bir gelecekte iş yaşamının temel direkleri olan girişimci, yönetici ve uygulayıcı işadamlarının karşılaştıkları  yönetim konu ve sorunlarını kapsayacak şekilde genişletilecektir.

 

Siteye yolu düşmüş tüm katılımcılara stratejik başarılarının sürdürülebilir olması dileği ile esenlikler dilerim.

 

Dr.S.Kadri Mirze

 

 
 

 
 
*Prof.Dr.T.Koçel'in "İşletme, S.K.Mirze;Literatür 2010"kitabına yazmış bulunduğu Sunuş bölümünden derlenmiştir. 
 
 
 

 

Copyright © 2010 S. Kadri Mirze. Tüm Hakları Saklıdır. Designed by Mehmet Öney